Super Team

Bulgarian (Български)English (United Kingdom)
Сухопътен транспорт

Какъвто и да е крайният срок, е много важно стоките да стигнат до тяхното местоназначение навреме.

Транспортирането на стоки в България и Европа може да представлява предизвикателство за много производители и доставчици на услуги. За да спазите срока на критичните във времево отношение доставки, при използването на претоварените пътища, е най-добре да се доверите на професионалисти!

Ние ежедневно извършваме услуги по автомобилен превоз на товари както в България, така и в Европа. Нашите надеждни партньори са снабдени със съответните специфични разрешителни за превоз, характерни за всяка страна.

Нашите най-популярни дестинации в Европа са: Германия, Белгия, Холандия, Франция, Италия, Великобритания, Испания, Полша, Чехия, Гърция и Турция.

Нашите сухопътни услуги включват:

  • Комплектни товари
  • Групажни пратки
  • Извънгабаритни товари
  • Експресни доставки
  • Превоз на опасни товари